Sbormistr

Mgr. Jiří Skopal Ph.D. *1971

 

 

 

 

Život ve sboru a sbormistrovské umění jeho otce Jiřího Skopala (*1947) ho ovlivňovaly od dětství.

Vedle hry na housle zpíval v KHDS Jitro a chlapeckém sboru Boni Pueri (1985-1992). Po gymnaziálních studiích mířily jeho kroky na katedru hudební výchovy PdF UHK (1989-1993), kde se věnoval hudební výchově a sbormistrovství. Dirigování dále studoval na Konzervatoři Pardubice, ale i na sbormistrovském kurzu pod vedením D. Rao na Northern Illinois Univerzity.

Během studií se začal věnovat dirigentské profesi jako sbormistr přípravných oddělení sboru Boni pueri (1987-1997). O rok později se zapojil jako sbormistr přípravných oddělení i u KHDS Jitro, kde působil také jako sbormistr koncertního tělesa (1992-2008). Společným projektem obou Skopalů se stalo v roce 1998 založení ženského a později smíšeného sboru Jitro. Se všemi sbory vystoupil na desítkách koncertů v ČR i zahraničí, získal řadu ocenění a podílel se na natočení několika CD

Od roku 1996 působí na Hudební katedře PdF UHK, kde se věnuje přípravě budoucích pedagogů hudební výchovy a od roku 2009 je sbormistrem univerzitního sboru. Od roku 2011 převzal po Jaroslavu Rybáčkovi Smíšený pěvecký sbor Kácov.