Diplomový koncert Jiřího Bartoňka 7.12.2016 Hradec Králové