Jarní koncert

V neděli 15. května 2011 se sálem novoměstské sokolovny rozezněly skladby tradičního Jarního koncertu v podání smíšeného pěveckého sboru Kácov a Novoměstského orchestru pod vedením sbormistra a dirigenta pana Jaroslava Rybáčka.

Koncert byl nejen jarní, ale i slavnostní. V první polovině koncertu zazněly skladby z desetileté historie pěveckého sboru Kácov a zároveň si také účinkující i posluchači společně zavzpomínali na 135 let od založení pěveckého spolku Kácov .

Ve druhé polovině koncertu se pak rozezněly skladby v podání Novoměstského orchestru.

Toto hudební setkání v rámci 28. ročníku Smetanovských dnů bylo vyjímečné i tím, že sbormistr pan Jaroslav Rybáček dirigoval sbor naposledy. Svou pomyslnou taktovku předal v průběhu koncertu novému sbormistrovi panu Jiřímu Skopalovi z Hradce Králové, který vedení sboru přebírá. Pod jeho vedením sbor zazpíval posluchačům dva Moravské dvojzpěvy Antonína Dvořáka. Pan Jiří Skopal má ve sbormistrovské práci velké zkušenosti, které jsou zárukou, že sbor Kácov umělecky nadále poroste a že svým příznivcům a fanouškům bude nadále přinášet to nejlepší ze své páce. Při uvítání pana sbormistra na scéně zaznělo kromě potlesku posluchačů i přání mnoha hudebních úspěchů.

S osobností pana sbormistra Jaroslava Rybáčka, který ze sborového dění odchází a bude se věnovat práci s orchestrem, se všichni zúčastnění rozloučili poděkováním za znovuobnovení smíšeného sboru Kácov, ze kterého pod jeho desetiletým vedením vzniklo kvalitní a úspěšné pěvecké těleso.

Nezbývá, než popřát oběma tělesům do další sezóny mnoho zdaru a úspěchů na hudební scéně!

Jana Vitverová, členka souboru Kácov