Vydané články týkající se činnosti sboru

Kácov bodoval v Olomouci

Olomouc město vojenské, vzdělanosti a kultury s rolí církevního centra, převzalo spolu s s Olomouckým arcibiskupstvím záštitu nad akcí čtyř pořadatelů Mezinárodního festivalu MUSICA RELIGIOSA Olomouc, jak sdělil mj. ve svém úvodu 1.náměstek primátora města Olomouce Ing. V. Pokorný. Arcibiskup Mons. J. Graubner pak zdůraznil velkou sílu velikonoční hudby vycházející z velikonočního tajemství Boží lasky.

V sobotu dne 8. 4. 2006 předvedl SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KÁCOV Nové Město nad Metují na tomto festivalu svůj soutěžní program.

Stránky