Vydané články týkající se činnosti sboru

Úspěšný Vánoční koncert

Druhou adventní neděli se příznivci sborového zpěvu a vážné hudby sešli v novoměstské sokolovně na tradičním Vánočním koncertě smíšeného pěveckého sboru Kácov a Novoměstského orchestru pod vedením dirigenta a sbormistra pana Jaroslava Rybáčka.

V první polovině koncertu zazněly chrámové a vánoční skladby v podání pěveckého sboru Kácov. Celoroční činnost sboru a jeho úspěchy vyzdvihla v průvodním slově paní Jana Voborníková a zároveň popřála Kácovu k jeho 130. narozeninám.

Kácov slaví!

V letošním roce má smíšený pěvecký sbor Kácov kulaté 130. narozeniny. Oslaví je společně se všemi současnými i bývalými členy sboru, s pozvanými hosty a samozřejmě s panem sbormistrem Jaroslavem Rybáčkem 24. října 2006 v Pyramidě v Novém Městě nad Metují.

Kácov skvěle reprezentoval

V sobotu 3. 6. 2006 se smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města nad Metují účastnil Mezinárodní soutěže pěveckých sborů „Svátky piesní“ v Bratislavě.

Svým programem chrámové hudby pod vedením sbormistra Jaroslava Rybáčka spolu s dalšími čtyřmi sbory zahájil tuto soutěž již v pátek večer.

Kácov bodoval v Olomouci

Olomouc město vojenské, vzdělanosti a kultury s rolí církevního centra, převzalo spolu s s Olomouckým arcibiskupstvím záštitu nad akcí čtyř pořadatelů Mezinárodního festivalu MUSICA RELIGIOSA Olomouc, jak sdělil mj. ve svém úvodu 1.náměstek primátora města Olomouce Ing. V. Pokorný. Arcibiskup Mons. J. Graubner pak zdůraznil velkou sílu velikonoční hudby vycházející z velikonočního tajemství Boží lasky.

V sobotu dne 8. 4. 2006 předvedl SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR KÁCOV Nové Město nad Metují na tomto festivalu svůj soutěžní program.

Stránky