Vydané články týkající se činnosti sboru

Sokolovnou zněly vánoční koledy

Máme za sebou třetí adventní neděli a s ní i Vánoční koncert Novoměstského orchestru a smíšeného pěveckého sboru Kácov pod taktovkou dirigenta a sbormistra pana Jaroslava Rybáčka. V letošním roce uspořádala obě tělesa pro velký zájem posluchačů dva nedělní koncerty v 15 a 18 hodin. Posluchači v obou časech zcela zaplnili všechna místa v novoměstské sokolovně. To také určitě přispělo k vynikajícímu výkonu obou těles, která opět dokázala, že nejen naše město, ale i celou vlast příkladně reprezentují na mezinárodních festivalech hudby i sborového zpěvu.

Kácov – stříbrný

Ve dnech 18. 7. – 22. 7. 2007 se smíšený pěvecký sbor Kácov z Nového Města nad Metují pod vedením sbormistra pana Jaroslava Rybáčka  zúčastnil mezinárodního soutěžního festivalu v Německu. Festival Johannesa Brahmse se koná každé dva roky v malebném městě Wernigerode od roku 1999. Do soutěže si sbor vybrala odborná porota na základě nahrávky koncertu byla. Tím byla dána vysoká úroveň všech 43 pěveckých sborů, které přijely např. z Německa, Číny, Finska, Kanady, Moldávie, Chorvatska.

Koncert 13. května 2007

V neděli 13. května večer zněly sálem sokolovny v Novém Městě nad Metují v rámci Smetanovských dnů tóny zpěvu a hudby v podání smíšeného pěveckého sboru Kácov a Novoměstského orchestru pod vedením sbormistra a dirigenta pana Jaroslava Rybáčka. Obě dvě tělesa předvedla své umění ve skladbách různých žánrů. Posluchačům jistě neuniklo osobní zaujetí i výrazové provedení skladeb, které jejich zážitek ještě umocnilo. To dali účinkujícím najevo svým potleskem během koncertu a hlavně aplausem a povstáním v závěru vystoupení. Účinkující je odměnili několika přídavky.

Stránky