Vydané články týkající se činnosti sboru

Kácov a Novoměstský orchestr opět úspěšní

Třetí adventní neděli se odpoledne i večer do posledního místečka zaplnila novoměstská sokolovna posluchači na Vánočních koncertech. Při příchodu do budovy návštěvníky upoutala výzdoba předsálí, o kterou se zasloužili fotograf Jan Šplíchal, účastníci výtvarného kursu "Kreslíme pravou hemisférou" pod vedením J. M. Kopecké a členové orchestru i žáci ZŠ v Krčíně, kteří připravili vánoční pohledy a novoroční přání ve formátu pohlednic. Výtěžek z prodeje pohlednic a přání ve výši 4000, 00 Kč bude použit na podporu základní vzdělávání malé holčičky Sujathry z Indie.

Soustředění Kácova na Horalce

V listopadu se členové sboru připravovali pilně na Vánoční koncert na pravidelném soustředění v Orlických horách.Kromě pravidelného zkoušení prošli členové sboru hlasovým školením pod vedením PaeDr. Aleny Tiché, Ph..D., která vyučuje zpěv na Pedagogické fakultě UK a odborně se zabývá metodikou hlasové výchovy a vede pracovní semináře na téma hlasová výchova ve sboru. Toto pracovní setkání s paní Tichou bylo pro sbor velkým přínosem a domluvili jsme se na další spolupráci.

Koncertní hold Otci vlasti, českému králi a římskému císaři Karlu IV

Pěvecký smíšený sbor Kácov se zúčastnil 23. listopadu v 18 hodin v Dobrušce koncertu VIVAT CAROLUS QUARTUS, který byl proložen citacemi z Moralit Karla IV. a z prací Františka Kožíka a Jindřicha Pecky v mistrovském podání pana Alfréda Strejčka. Po společném úspěšném holdu Karlu IV. se sbor domluvil na možnosti pořádání dalších společných kulturnich akcích.

Kácov blahopřál zpěvem

V pátek 31. října 2008 se členové smíšeného pěveckého sboru Kácov zúčastnili oslav 100. narozenin smíšeného pěveckého sboru Dalibor v Hronově. Společně s ostatními pěveckými sbory Stěnavanem z Broumova a Hronem z Náchoda předaly narozeninovou kytici plnou tónů v překrásném prostředí Jiráskova divadla. Přání všeho nejlepšího bylo zakončeno společnou písní všech zúčastněných sborů - Proč bychom se netěšili od Bedřicha Smetany.

Stránky